Vakgebieden 2017-09-05T16:42:42+00:00

Vakgebieden

Ons kantoor staat ter beschikking van de cliënten in omzeggens alle gebieden van het recht en beschikt over de nodige know-how om de juridische bijstand te verlenen in navolgende vakgebieden.

Algemeen Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht 2017-05-28T15:15:01+00:00
Algemeen Administratief en grondwettelijk recht 2018-01-14T16:23:51+00:00
Algemeen Contractenrecht 2017-09-04T18:57:32+00:00
Algemeen Vastgoedrecht 2017-08-16T19:31:59+00:00
Algemeen Ondernemingsrecht 2017-09-25T07:54:56+00:00
Algemeen Personen- en familierecht 2017-09-13T15:03:05+00:00
Algemeen Strafrecht 2017-03-22T09:38:57+00:00
Appartementsmedeëigendom 2017-09-04T19:40:11+00:00
Arbeidsrecht 2018-01-14T16:24:30+00:00

Stijn Van Lancker

Arbitrage 2017-08-10T19:28:25+00:00
Bancaire zekerheden 2017-03-22T09:09:34+00:00
Bankagenten 2018-01-08T13:13:03+00:00
Bankrecht 2017-03-22T09:13:35+00:00
Beslag- en executierecht 2017-09-04T19:40:59+00:00
Bouwrecht en aanneming 2017-08-16T19:35:33+00:00
Consumentenrecht 2017-09-04T18:59:03+00:00
Correctionele zaken 2017-03-22T09:39:42+00:00
Criminele zaken (Hof van Assisen) 2017-03-22T09:40:10+00:00
Deontologie en professionele aansprakelijkheid 2017-05-28T15:18:14+00:00
Distributiecontracten 2017-09-04T19:00:05+00:00
Douanerechten 2017-03-22T09:01:19+00:00
Europese rechtsbescherming 2017-03-22T09:07:08+00:00
Faillissementen en gerechtelijke reorganisatie 2017-03-22T09:15:58+00:00
Fiscaal strafrecht 2017-03-22T09:40:48+00:00
Grondwettelijk recht en Grondwettelijk Hof 2017-05-28T15:29:02+00:00
Handelsagentuur 2017-08-16T19:19:34+00:00
Handelscontracten 2017-09-04T19:41:55+00:00
Handelshuur 2017-08-10T17:43:18+00:00
Handelspraktijken 2017-09-04T19:29:26+00:00
Handelsrecht algemeen 2017-09-04T19:42:42+00:00
Huwelijk – echtscheiding – samenwonen 2017-03-22T09:31:05+00:00
Huwelijksvermogensrecht en erfrecht 2017-08-21T19:06:31+00:00
Informaticarecht en e-commerce 2017-03-22T09:20:18+00:00
Intellectueel eigendomsrecht 2017-03-22T09:21:05+00:00
Internationaal privaatrecht 2017-03-22T09:08:40+00:00
Mediarecht 2017-03-22T08:41:37+00:00
Mededingingsrecht 2017-03-22T09:22:51+00:00
Milieurecht 2017-03-22T08:42:16+00:00
Notarieel recht en Estate Planning 2017-03-22T09:48:21+00:00
Ondernemingen in moeilijkheden 2018-01-08T13:14:32+00:00
Onderwijsrecht 2018-01-14T16:27:43+00:00
Ongevallen / schadegevallen en verzekering 2017-05-28T15:20:36+00:00
Onrechtmatige daad 2017-03-22T08:30:30+00:00
Ouderlijk gezag – afstamming – adoptie – jeugdrecht – jeugdbeschermingsrecht 2017-03-22T09:31:48+00:00
Overheidsaansprakelijkheid 2017-03-22T08:31:25+00:00
Procedure eerherstel 2017-03-22T09:41:20+00:00
Procesrecht algemeen 2017-03-22T09:06:33+00:00
Productaansprakelijkheid 2017-03-22T08:32:45+00:00
Raad van State 2018-01-14T16:29:07+00:00
Raad voor Vergunningsbetwistingen 2017-05-28T15:34:23+00:00
Rechten van de Mens 2017-05-28T15:37:45+00:00
Stedenbouw en ruimtelijke ordening 2017-03-22T08:47:01+00:00
Sociaal strafrecht 2018-01-14T16:30:17+00:00
Medisch recht 2018-01-14T16:20:07+00:00
Sportrecht 2018-01-14T16:18:08+00:00
Sociaal zekerheidsrecht 2018-01-14T16:14:14+00:00
Tuchtrecht 2018-01-14T16:32:47+00:00
Vennootschappenrecht 2017-09-04T19:43:27+00:00
Vennootschappenrecht – M&A 2017-08-16T19:22:40+00:00
Vennootschappenrecht – bestuur en algemene vergadering 2017-09-04T19:44:17+00:00
Vennootschappenrecht – strafrechtelijke aansprakelijkheid 2018-01-08T13:17:42+00:00
Verbintenissenrecht 2017-09-04T20:19:04+00:00
Vereniging – VZW – Stichting 2017-03-22T09:27:51+00:00
Verkeerszaken en burgerlijke belangen 2017-03-22T09:42:52+00:00
Vreemdelingenrecht 2017-05-28T15:42:29+00:00
Woninghuur 2017-09-04T19:47:24+00:00
Zakenrecht 2017-03-22T09:49:06+00:00
Zekerheden – voorrechten – hypotheken 2017-03-22T09:50:20+00:00
Ziekenhuiswetgeving 2017-03-22T08:50:16+00:00