Paul Aerts

p.aerts@storme-law.be

Geboren te Bornem op 25 augustus 1954
Licentiaat in de rechten UA (1977)

BEROEPSACTIVITEIT
Advocaat aan de Balie te Gent sinds 1 september 1977
Docent aan de Hogeschool Gent:

  • Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde (vak Milieurecht)
  • Departement Technologie (vak Milieuwetgeving en -administratie)

VAKGEBIEDEN
Algemeen Administratief en grondwettelijk recht
Grondwettelijk recht en Grondwettelijk Hof
Milieurecht
Raad van State
Raad voor Vergunningsbetwistingen
Stedenbouw en ruimtelijke ordening
Tuchtrecht
Ziekenhuiswetgeving
Handelshuur
Bouwrecht en aanneming