Home 2018-02-08T09:31:11+00:00

Storme, Leroy, Van Parys

STORME, LEROY, VAN PARYS is een polyvalent advocatenkantoor te GENT, gebaseerd op expertise en een multi-disciplinaire benadering van de juridische problematieken die zich in de moderne samenleving aandienen.

De praktijk omvat dan ook algemene en gespecialiseerde juridische dienstverlening ten behoeve van particulieren, bedrijven en overheden. Op deze website verneemt u meer over ons kantoor, onze advocaten en hun werkdomeinen.

Recent nieuws

Groepsverzekering en het huwelijksvermogensrecht

In de laatste decennia heeft het systeem van de groepsverzekering, als tweede pensioenpijler, almaar aan belang gewonnen. De stijgende populariteit ervan dient samen gezien te worden met de groeiende onzekerheid omtrent welke verwachtingen realistisch mogen genoemd worden inzake (de hoegrootheid van) het latere wettelijk pensioen (eerste pensioenpijler).

Ook de overheid zelf stimuleert de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal via de groepsverzekering door te voorzien in een voordelige fiscaliteit.

Vaak voorziet de groepsverzekering ook in de uitbetaling van een kapitaal aan de nabestaanden ingeval van overlijden voorafgaand aan het bereiken van de pensioenleeftijd.

Via het systeem van de groepsverzekering wordt dus in steeds belangrijkere mate aan kapitaalopbouw gedaan.

De vraag stelt zich dan ook wat het lot is van (de waarde van) dergelijke groepsverzekering aangegaan door een echtgenoot wanneer er sprake is van een echtscheiding en dus ook – navolgend – van een vereffening-verdeling van de door echtscheiding ontbonden huwgemeenschap. Met andere woorden: wat is de plaats van de groepsverzekering in het huwelijksvermogensrecht?

Behoort de (opgebouwde) waarde van de groepsverzekering in een wettelijk huwelijksvermogensstelsel tot het eigen vermogen van de echtgenoot welke deze groepsverzekering heeft aangegaan? Of dient deze waarde daarentegen aanzien te worden als een actief van de huwgemeenschap en dient deze bijgevolg na echtscheiding verdeeld te worden tussen de ex-echtgenoten? Hoe dient deze groepsverzekering desgevallend gewaardeerd te worden (op welk ogenblik? rekening houdende met welke fiscaliteit?).

Via deze link vindt u een uitgebreide nota die concrete antwoorden kan leveren op uw eventuele vragen.

Mr. Lieven WIJNDAELE

*  *  *

Circulatieplan

Het kantoor blijft bereikbaar ook na het nieuwe circulatieplan:

Met de auto

Om het kantoor met de auto te bereiken dient u op de Binnenring richting Eeklo (R40-Godshuizenlaan) ter hoogte van de Bijlokehof (het kruispunt met de Groot-Brittanniëlaan-Louis Pasteurlaan) rechtsaf te slaan (Louis Pasteurlaan) en vervolgens opnieuw de eerste straat rechts te nemen (Jozef Kluyskensstraat).
Houd er rekening mee dat, indien u de afslag naar de Jozef Kluyskensstraat mist, u verplicht zal zijn om de Coupure Links op te rijden weg van het kantoor.
Parkeerplaats kan doorgaans gevonden worden in de Jozef Kluyskensstraat, aan de Albert Bartsoenkaai of in de Apotheekstraat.

Met het openbaar vervoer

Bus : De lijn 6 (Gent Watersportbaan – Mariakerke Post) heeft haltes aan de Hospitaalstraat en de Verlorenkost.
Vanaf deze haltes is het kantoor op enkele minuten te voet bereikbaar.

Trein – Tram: Vanaf het station Gent-Sint-Pieters is het kantoor eenvoudig met de tram bereikbaar. Tramlijn 1 (Evergem/Wondelgem-Flanders Expo) richting Evergem/Wondelgem en tramlijn 4 (Gent UZ-Gentbrugge Moscou) richting Gentbrugge Moscou hebben een halte aan de Nederkouter ter hoogte van de Verlorenkost.