Algemeen

STORME, LEROY, VAN PARYS werd opgericht in 1973 en functioneert als een coöperatieve vereniging sinds 1992. Op vandaag bestaat de associatie uit 25 advocaten, waarvan 12 vennoten.

Gegroeid uit twee opeenvolgende éénmanskantoren heeft het kantoor zich ontwikkeld tot een polyvalent advocatenbureau, waar men terecht kan voor alle zaken die juridische bijstand behoeven. Door de specialisatie van de kantoorgenoten in de verschillende gebieden van het recht wordt gewaakt over de hoogst gekwalificeerde deskundigheid.

Omwille van het complex karakter van menige juridische problematiek en de noodzaak tot een benadering uit verschillende invalshoeken, wordt de dienstverlening verzekerd in samenwerking tussen de specialisten in de betrokken materies.

In eerste instantie wordt op ons kantoor traditioneel een beroep gedaan voor allerlei vormen van geschillenregeling, organisatie en herstel van rechtsbescherming en de verdediging van persoonlijke, sociaal-economische en groepsbelangen.

Daarnaast gaat steeds meer aandacht naar het door adekwate advisering en het voeren van overleg voorkomen van geschillen. De risico’s van een eventuele procedure voor de rechtbanken worden daarbij afgewogen en er wordt aandacht besteed aan het bieden van alternatieve oplossingen in functie van een snel, rechtvaardig en cliëntvriendelijk resultaat.

De belangen van de cliënt zijn daarbij steeds het eerste criterium en in functie daarvan hanteren onze advocaten de meest recente juridische documentatie en informatie-technieken.

Naast de geschillenregeling voor de overheidsrechter heeft het kantoor een bijzondere bekwaamheid verworven in arbitrale gedingen en bemiddelingsprocedures, zowel nationaal als internationaal, ook en waar nodig in samenwerking met de belangrijkste arbitragecentra van de wereld.

De associatie onderhoudt actief contacten met vooraanstaande advocatenkantoren in en buiten Europa ten behoeve van haar nationaal en internationaal cliënteel.

De beoogde zo compleet en efficiënt mogelijke dienstverlening gaat gepaard met een doorzichtige begroting van kosten en erelonen.

STORME, LEROY, VAN PARYS biedt aldus de uitoefening van een eigentijdse en cliëntvriendelijke advocatuur, professioneel en op mensenmaat.

Algemeen

STORME, LEROY, VAN PARYS werd opgericht in 1973 en functioneert als een coöperatieve vereniging sinds 1992. Op vandaag bestaat de associatie uit 25 advocaten, waarvan 12 vennoten.

Gegroeid uit twee opeenvolgende éénmanskantoren heeft het kantoor zich ontwikkeld tot een polyvalent advocatenbureau, waar men terecht kan voor alle zaken die juridische bijstand behoeven. Door de specialisatie van de kantoorgenoten in de verschillende gebieden van het recht wordt gewaakt over de hoogst gekwalificeerde deskundigheid.

Omwille van het complex karakter van menige juridische problematiek en de noodzaak tot een benadering uit verschillende invalshoeken, wordt de dienstverlening verzekerd in samenwerking tussen de specialisten in de betrokken materies.

In eerste instantie wordt op ons kantoor traditioneel een beroep gedaan voor allerlei vormen van geschillenregeling, organisatie en herstel van rechtsbescherming en de verdediging van persoonlijke, sociaal-economische en groepsbelangen.

Daarnaast gaat steeds meer aandacht naar het door adekwate advisering en het voeren van overleg voorkomen van geschillen. De risico’s van een eventuele procedure voor de rechtbanken worden daarbij afgewogen en er wordt aandacht besteed aan het bieden van alternatieve oplossingen in functie van een snel, rechtvaardig en cliëntvriendelijk resultaat.

De belangen van de cliënt zijn daarbij steeds het eerste criterium en in functie daarvan hanteren onze advocaten de meest recente juridische documentatie en informatie-technieken.

Naast de geschillenregeling voor de overheidsrechter heeft het kantoor een bijzondere bekwaamheid verworven in arbitrale gedingen en bemiddelingsprocedures, zowel nationaal als internationaal, ook en waar nodig in samenwerking met de belangrijkste arbitragecentra van de wereld.

De associatie onderhoudt actief contacten met vooraanstaande advocatenkantoren in en buiten Europa ten behoeve van haar nationaal en internationaal cliënteel.

De beoogde zo compleet en efficiënt mogelijke dienstverlening gaat gepaard met een doorzichtige begroting van kosten en erelonen.

STORME, LEROY, VAN PARYS biedt aldus de uitoefening van een eigentijdse en cliëntvriendelijke advocatuur, professioneel en op mensenmaat.