Brecht Lambrecht

b.lambrecht@storme-law.be

Geboren te Kortrijk op 06/07/1979
Licentiaat in de rechten 2002 UGent
Master na Master in Business Planning 2003 (Vlekho Business School – HUBrussel)
Aggregaat Lerarenopleiding in de Rechten (AILO) 2006 UGent

BEROEPSACTIVITEIT
Advocaat vanaf 1 oktober 2003 – sinds 11 september 2012 aan de balie te Gent (voorheen balie te Dendermonde)
Praktijkassistent UGent vakgroep economisch recht sinds 2012

VAKGEBIEDEN
Algemeen Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Deontologie en professionele aansprakelijkheid
Handelshuur
Verbintenissenrecht
Woninghuur
Bankagenten
Bankrecht
Handelsagentuur
Handelscontracten
Handelspraktijken
Handelsrecht algemeen
Mededingingsrecht
Ondernemingen in moeilijkheden
Vennootschappenrecht
Vennootschappenrecht – bestuur en algemene vergadering
Vennootschappenrecht – M&A
Vereniging – VZW – Stichting
Algemeen Vastgoedrecht
Appartementsmedeƫigendom
Bouwrecht en aanneming