Daphné Fevery

d.fevery@storme-law.be

Geboren te Blankenberge op 4 oktober 1967
Licentiaat in de rechten UGent (1990)
Hoge Europese Studies aan het Europacollege te Brugge (1991)

BEROEPSACTIVITEIT
Advocaat aan de Balie te Gent sinds 3 juni 1991
Assistent UG Procesrecht (1991-1997)
Vorser rechtsfaculteit UGent, vakgroep procesrecht, arbitrage en internationaal privaatrecht (1997-1998)

VAKGEBIEDEN
Internationaal privaatrecht
Distributiecontracten
Handelsagentuur
Handelscontracten
Handelspraktijken
Handelsrecht algemeen
Intellectueel eigendomsrecht
Mededingingsrecht
Vennootschappenrecht – M&A