Dirk Vanheule

d.vanheule@storme-law.be

Geboren te Gent op 10 mei 1966
Licentiaat in de rechten UGent (1989)
Master of Laws University of Toronto (1991)
Doctor in de rechten (op proefschrift) UA (2001)

BEROEPSACTIVITEIT
Advocaat aan de Balie te Gent sedert 1 oktober 1990
Gewoon hoogleraar Faculteit Rechten UAntwerpen

VAKGEBIEDEN
Algemeen Administratief en grondwettelijk recht
Grondwettelijk recht en Grondwettelijk Hof
Raad van State
Rechten van de Mens