Marc DeBoel

m.deboel@storme-law.be

Geboren te Gent op 2 februari 1956
Licentiaat in de rechten UGent (1979)

BEROEPSACTIVITEIT
Advocaat aan de balie te Gent sinds 1 september 1979

VAKGEBIEDEN
Contractenrecht
Bancaire zekerheden
Bankagenten
Bankrecht
Faillissementen en gerechtelijke reoganisatie
Handelsagentuur
Ondernemingen in moeilijkheden
Vastgoedrecht
Bouwrecht en aanneming
Zekerheden – voorrechten – hypotheken