Soetekin Steverlynck

s.steverlynck@storme-law.be

Geboren te Roeselare op 22 september 1978
Licentiaat in de rechten UGent (2001)
Master in European Criminology and Criminal Justice Systems UGent (2002)

Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken (2016)

BEROEPSACTIVITEIT
Advocaat aan de balie van Gent sinds 15 maart 2005
Advocaat gespecialiseerd in het jeugdrecht (2006)
Erkend bemiddelaar in familiale zaken
Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken

VAKGEBIEDEN
Personen- en familierecht
Huwelijk – echtscheiding – samenwonen
Ouderlijk gezag – afstamming – adoptie – jeugdrecht – jeugdbeschermingsrecht