Vakgebieden2022-03-30T19:31:07+00:00

Vakgebieden

Ons kantoor staat ter beschikking van de cliënten in omzeggens alle gebieden van het recht en beschikt over de nodige know-how om de juridische bijstand te verlenen in navolgende vakgebieden.

Algemeen Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht2023-09-18T13:33:08+00:00
Algemeen Administratief en grondwettelijk recht2023-09-18T13:51:14+00:00
Algemeen Contractenrecht2023-09-19T13:15:31+00:00
Algemeen Vastgoedrecht2022-05-31T13:46:14+00:00
Algemeen Personen- en familierecht2023-09-18T13:40:48+00:00
Algemeen Ondernemingsrecht2023-09-18T13:52:07+00:00
Algemeen Strafrecht2022-05-10T09:49:32+00:00
Appartementsmedeëigendom2017-09-04T19:40:11+00:00
Arbeidsrecht2018-01-14T16:24:30+00:00

Stijn Van Lancker

Arbitrage2023-10-26T13:11:58+00:00
Bancaire zekerheden2023-09-19T13:16:43+00:00
Bankagenten2023-09-19T13:18:06+00:00
Bankrecht2017-03-22T09:13:35+00:00
Beslag- en executierecht2023-10-26T13:12:56+00:00
Bouwrecht en aanneming2023-09-19T13:21:27+00:00
Consumentenrecht2022-05-10T10:55:00+00:00
Correctionele zaken2017-03-22T09:39:42+00:00
Criminele zaken (Hof van Assisen)2017-03-22T09:40:10+00:00
Deontologie en professionele aansprakelijkheid2023-10-26T13:22:51+00:00
Douanerechten2017-03-22T09:01:19+00:00
Europese rechtsbescherming2023-10-26T13:24:41+00:00
Faillissementen en gerechtelijke reorganisatie2023-09-19T13:23:13+00:00
Fiscaal strafrecht2017-03-22T09:40:48+00:00
Grondwettelijk recht en Grondwettelijk Hof2023-09-18T14:08:32+00:00
Handelsagentuur2023-09-18T14:09:12+00:00
Handelscontracten2023-09-18T14:09:46+00:00
Handelshuur2023-09-18T13:39:31+00:00
Handelspraktijken en marktpraktijken2023-09-18T14:10:49+00:00
Handelsrecht algemeen2023-09-18T14:11:20+00:00
Huwelijksvermogensrecht en erfrecht2023-09-18T13:42:30+00:00
Huwelijk – echtscheiding – samenwonen2023-09-18T14:11:51+00:00
Informaticarecht en e-commerce2017-03-22T09:20:18+00:00
Mededingingsrecht2017-03-22T09:22:51+00:00
Intellectueel eigendomsrecht2023-09-18T14:12:46+00:00
Internationaal privaatrecht2023-09-18T14:13:15+00:00
Mediarecht2023-10-26T13:37:52+00:00
Milieurecht2023-09-18T14:14:00+00:00
Notarieel recht en Estate Planning2017-03-22T09:48:21+00:00
Ondernemingen in moeilijkheden2018-01-08T13:14:32+00:00
Onderwijsrecht2018-01-14T16:27:43+00:00
Ongevallen / schadegevallen en verzekering2023-09-18T14:15:11+00:00
Onrechtmatige daad2022-05-10T11:17:22+00:00
Ouderlijk gezag – afstamming – adoptie – jeugdrecht – jeugdbeschermingsrecht2017-03-22T09:31:48+00:00
Overheidsaansprakelijkheid2023-10-26T13:39:45+00:00
Procedure eerherstel2017-03-22T09:41:20+00:00
Procesrecht algemeen2023-10-26T13:40:23+00:00
Productaansprakelijkheid2017-03-22T08:32:45+00:00
Raad van State2023-09-18T14:17:32+00:00
Raad voor Vergunningsbetwistingen2023-09-18T14:18:09+00:00
Rechten van de Mens2023-10-26T13:41:50+00:00
Sociaal strafrecht2018-01-14T16:30:17+00:00
Medisch recht2018-01-14T16:20:07+00:00
Sportrecht2018-01-14T16:18:08+00:00
Sociaal zekerheidsrecht2018-01-14T16:14:14+00:00
Tuchtrecht2023-10-26T13:43:01+00:00
Stedenbouw en ruimtelijke ordening2023-09-18T14:20:43+00:00
Vennootschappenrecht2023-09-18T14:21:36+00:00
Vennootschappenrecht – M&A2022-03-17T09:10:07+00:00
Vennootschappenrecht – bestuur en algemene vergadering2017-09-04T19:44:17+00:00
Vennootschappenrecht – strafrechtelijke aansprakelijkheid2018-01-08T13:17:42+00:00
Verbintenissenrecht2023-09-18T13:45:23+00:00
Vereniging – VZW – Stichting2017-03-22T09:27:51+00:00
Verkeerszaken en burgerlijke belangen2023-09-18T14:22:46+00:00
Vreemdelingenrecht2019-12-18T15:35:12+00:00
Woninghuur2023-09-18T13:47:05+00:00
Zakenrecht2023-09-18T14:23:25+00:00
Zekerheden – voorrechten – hypotheken2022-05-10T10:59:22+00:00
Ziekenhuiswetgeving2023-09-18T14:24:16+00:00
Go to Top