Vakgebieden2022-03-30T19:31:07+00:00

Vakgebieden

Ons kantoor staat ter beschikking van de cliënten in omzeggens alle gebieden van het recht en beschikt over de nodige know-how om de juridische bijstand te verlenen in navolgende vakgebieden.

Algemeen Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht2022-05-10T10:50:21+00:00
Algemeen Administratief en grondwettelijk recht2022-05-10T09:55:56+00:00
Algemeen Contractenrecht2022-05-31T13:44:17+00:00
Algemeen Vastgoedrecht2022-05-31T13:46:14+00:00
Algemeen Personen- en familierecht2022-05-10T09:54:19+00:00
Algemeen Ondernemingsrecht2022-05-31T13:47:35+00:00
Algemeen Strafrecht2022-05-10T09:49:32+00:00
Appartementsmedeëigendom2017-09-04T19:40:11+00:00
Arbeidsrecht2018-01-14T16:24:30+00:00

Stijn Van Lancker

Arbitrage2017-08-10T19:28:25+00:00
Bancaire zekerheden2017-03-22T09:09:34+00:00
Bankagenten2018-01-08T13:13:03+00:00
Bankrecht2017-03-22T09:13:35+00:00
Beslag- en executierecht2022-05-10T10:43:39+00:00
Bouwrecht en aanneming2022-05-10T10:58:15+00:00
Consumentenrecht2022-05-10T10:55:00+00:00
Correctionele zaken2017-03-22T09:39:42+00:00
Criminele zaken (Hof van Assisen)2017-03-22T09:40:10+00:00
Deontologie en professionele aansprakelijkheid2017-05-28T15:18:14+00:00
Distributiecontracten2017-09-04T19:00:05+00:00
Douanerechten2017-03-22T09:01:19+00:00
Europese rechtsbescherming2017-03-22T09:07:08+00:00
Faillissementen en gerechtelijke reorganisatie2017-03-22T09:15:58+00:00
Fiscaal strafrecht2017-03-22T09:40:48+00:00
Grondwettelijk recht en Grondwettelijk Hof2017-05-28T15:29:02+00:00
Handelsagentuur2021-05-01T11:01:22+00:00
Handelscontracten2022-05-10T09:46:05+00:00
Handelshuur2022-05-10T11:11:16+00:00
Handelspraktijken en marktpraktijken2022-05-10T09:47:04+00:00
Handelsrecht algemeen2022-05-10T10:48:34+00:00
Huwelijksvermogensrecht en erfrecht2022-05-10T11:13:29+00:00
Huwelijk – echtscheiding – samenwonen2017-03-22T09:31:05+00:00
Informaticarecht en e-commerce2017-03-22T09:20:18+00:00
Mededingingsrecht2017-03-22T09:22:51+00:00
Intellectueel eigendomsrecht2022-05-10T09:48:01+00:00
Internationaal privaatrecht2017-03-22T09:08:40+00:00
Mediarecht2017-03-22T08:41:37+00:00
Milieurecht2022-05-10T11:34:20+00:00
Notarieel recht en Estate Planning2017-03-22T09:48:21+00:00
Ondernemingen in moeilijkheden2018-01-08T13:14:32+00:00
Onderwijsrecht2018-01-14T16:27:43+00:00
Ongevallen / schadegevallen en verzekering2017-05-28T15:20:36+00:00
Onrechtmatige daad2022-05-10T11:17:22+00:00
Ouderlijk gezag – afstamming – adoptie – jeugdrecht – jeugdbeschermingsrecht2017-03-22T09:31:48+00:00
Overheidsaansprakelijkheid2021-05-29T16:06:43+00:00
Procedure eerherstel2017-03-22T09:41:20+00:00
Procesrecht algemeen2017-03-22T09:06:33+00:00
Productaansprakelijkheid2017-03-22T08:32:45+00:00
Raad van State2022-05-10T10:00:48+00:00
Raad voor Vergunningsbetwistingen2022-05-10T10:01:59+00:00
Rechten van de Mens2017-05-28T15:37:45+00:00
Sociaal strafrecht2018-01-14T16:30:17+00:00
Medisch recht2018-01-14T16:20:07+00:00
Sportrecht2018-01-14T16:18:08+00:00
Sociaal zekerheidsrecht2018-01-14T16:14:14+00:00
Tuchtrecht2018-01-14T16:32:47+00:00
Stedenbouw en ruimtelijke ordening2022-05-10T09:57:55+00:00
Vennootschappenrecht2022-05-10T09:40:02+00:00
Vennootschappenrecht – M&A2022-03-17T09:10:07+00:00
Vennootschappenrecht – bestuur en algemene vergadering2017-09-04T19:44:17+00:00
Vennootschappenrecht – strafrechtelijke aansprakelijkheid2018-01-08T13:17:42+00:00
Verbintenissenrecht2022-05-10T10:52:52+00:00
Vereniging – VZW – Stichting2017-03-22T09:27:51+00:00
Verkeerszaken en burgerlijke belangen2022-05-10T10:46:14+00:00
Vreemdelingenrecht2019-12-18T15:35:12+00:00
Woninghuur2022-05-10T09:52:54+00:00
Zakenrecht2017-03-22T09:49:06+00:00
Zekerheden – voorrechten – hypotheken2022-05-10T10:59:22+00:00
Ziekenhuiswetgeving2017-03-22T08:50:16+00:00
Go to Top