Marc DeBoel

2021-05-01T09:58:16+00:00

Marc DeBoel m.deboel@storme-law.be Geboren te Gent op 2 februari 1956 Licentiaat in de rechten UGent (1979) BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de balie te Gent sinds 1 september 1979 VAKGEBIEDEN Contractenrecht Bancaire zekerheden Bankagenten Bankrecht Faillissementen en gerechtelijke reoganisatie Handelsagentuur Ondernemingen in moeilijkheden Vastgoedrecht Bouwrecht en aanneming Zekerheden - voorrechten - hypotheken

Christine Van Heuverswyn

2017-03-21T15:01:13+00:00

Christine Van Heuverswyn c.vanheuverswyn@storme-law.be Geboren te Gent op 19 april 1961 Licentiaat in de rechten UGent (1984) Licentiaat in het notariaat (1985) BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de Balie te Gent sinds 1 oktober 1984 Assistente (1986-1993), Praktijkassistente (1993-1998) en Praktijklector (1998-2002) Rechtsfaculteit UGent Academisch Consulent Rechtsfaculteit UGent: Vakgroep Burgerlijk recht Vakgebied zekerheidsrecht, zakenrecht en notarieel

Daphné Fevery

2021-05-09T16:46:13+00:00

Daphné Fevery d.fevery@storme-law.be Geboren te Blankenberge op 4 oktober 1967 Licentiaat in de rechten UGent (1990) Hoge Europese Studies aan het Europacollege te Brugge (1991) BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de Balie te Gent sinds 3 juni 1991 Assistent UG Procesrecht (1991-1997) Vorser rechtsfaculteit UGent, vakgroep procesrecht, arbitrage en internationaal privaatrecht (1997-1998) VAKGEBIEDEN Internationaal privaatrecht

Kristiaan Vandenbussche

2023-11-16T10:33:19+00:00

Kristiaan Vandenbussche k.vandenbussche@storme-law.be Geboren te Veurne op 6 juli 1975 Licentiaat in de rechten UGent (1999) Licentiaat in de Fiscale Wetenschappen UGent (2000) BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de balie te Gent sinds 1 oktober 2000 VAKGEBIEDEN Ongevallen / schadegevallen en verzekering Onrechtmatige daad Rechten van de Mens Tuchtrecht Douanerechten Vennootschappenrecht - strafrechtelijke aansprakelijkheid Algemeen

Lieven Wijndaele

2021-04-24T12:10:08+00:00

Lieven Wijndaele l.wijndaele@storme-law.be Geboren te Ronse op 10 juni 1981 Licentiaat in de Rechten UGent (2004) BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de Balie te Gent sinds 1 oktober 2004 VAKGEBIEDEN Algemeen Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Ongevallen / schadegevallen en verzekering Handelshuur Verbintenissenrecht Woninghuur Algemeen personen- en familierecht Huwelijk - echtscheiding - samenwonen Ouderlijk gezag - afstamming

Soetekin Steverlynck

2021-05-01T09:51:22+00:00

Soetekin Steverlynck s.steverlynck@storme-law.be Geboren te Roeselare op 22 september 1978 Licentiaat in de rechten UGent (2001) Master in European Criminology and Criminal Justice Systems UGent (2002) Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken (2016) BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de balie van Gent sinds 15 maart 2005 Advocaat gespecialiseerd in het jeugdrecht (2006) Erkend bemiddelaar in

Matthias Storme

2022-05-31T13:16:24+00:00

Matthias Storme matthias.storme@storme-law.be Geboren te Gent op 8 juli 1959 Licentiaat in de rechten KU Leuven (1981) M.A. in Philosophy Yale University 1982 Dr. in de rechten KU Leuven 1989 BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de Balie te Brussel 1987-2013, te Gent sinds 2014 Voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel (1995-1996)

Christiaan Beyaert

2021-04-24T09:23:13+00:00

Christiaan Beyaert c.beyaert@storme-law.be Geboren te Gent op 25 juni 1975 Licentiaat in de Rechten UGent (1998) BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de Balie te Gent sinds 1 oktober 1998 VAKGEBIEDEN Algemeen Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Deontologie en professionele aansprakelijkheid Productaansprakelijkheid Handelshuur Verbintenissenrecht Woninghuur Arbitrage Consumentenrecht Handelspraktijken Informaticarecht en e-commerce Intellectueel eigendomsrecht Vereniging - VZW - Stichting

Brecht Lambrecht

2021-04-24T12:11:50+00:00

Brecht Lambrecht b.lambrecht@storme-law.be Geboren te Kortrijk op 06/07/1979 Licentiaat in de rechten 2002 UGent Master na Master in Business Planning 2003 (Vlekho Business School - HUBrussel) Aggregaat Lerarenopleiding in de Rechten (AILO) 2006 UGent BEROEPSACTIVITEIT Advocaat vanaf 1 oktober 2003 - sinds 11 september 2012 aan de balie te Gent (voorheen balie te

Stijn Van Lancker

2023-03-22T11:04:40+00:00

Stijn Van Lancker s.vanlancker@storme-law.be Geboren te Gent op 3 juni 1981 Communicatiemanagement (2002) Masterdiploma in de Rechten aan de Universiteit van Gent (2007) Public Management aan de Universiteit Antwerpen Management School (2010) BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de Balie te Gent sinds 1 oktober 2010 Auteur bij Uitgeverij Vanden Broele sinds 2015 Vastbenoemd Jurist bij

Go to Top