Dirk Vanheule

2021-04-24T12:13:01+00:00

Dirk Vanheule d.vanheule@storme-law.be Geboren te Gent op 10 mei 1966 Licentiaat in de rechten UGent (1989) Master of Laws University of Toronto (1991) Doctor in de rechten (op proefschrift) UA (2001) BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de Balie te Gent sedert 1 oktober 1990 Gewoon hoogleraar Faculteit Rechten UAntwerpen VAKGEBIEDEN Algemeen Administratief en grondwettelijk recht

Nele Claeys

2021-05-01T10:57:25+00:00

Nele Claeys n.claeys@storme-law.be Geboren te Gent op 14 november 1988 Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen Universiteit Gent (2010) Master in de Rechten Universiteit Gent (2014) BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de balie te Gent sinds 14 oktober 2014 VAKGEBIEDEN Handelsagentuur Handelshuur Handelscontracten Handelsrecht Algemeen Bouwrecht en aanneming

Leonie De Bleecker

2021-04-24T12:19:39+00:00

Leonie De Bleecker l.debleecker@storme-law.be Geboren te Gent op 12 mei 1991 Master in de rechten UGent (2015) Houder van het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht (2018) BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de balie te Gent sinds 1 oktober 2015 VAKGEBIEDEN Strafrecht Personen- en familierecht Jeugdrecht Verkeerszaken Woninghuur

Stéphanie Muylaert

2021-04-24T12:21:03+00:00

Stéphanie Muylaert s.muylaert@storme-law.be Geboren te Wetteren op 2 mei 1991 Master in de Rechten UGent (2015) Houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatie in strafzaken (2018) Praktijkassistent UGent vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht (2019) BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de Balie te Gent sinds 1 oktober 2015 VAKGEBIEDEN Strafrecht – dader en slachtoffer Verkeerszaken

Jonas Devoldere

2022-05-10T09:14:20+00:00

Jonas Devoldere j.devoldere@storme-law.be Geboren te Dendermonde op 10 maart 1993 Master in de Rechten aan de UGent (2017) BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de Balie te Gent sinds 16 mei 2017 VAKGEBIEDEN Aansprakelijkheidsrecht Verbintenissenrecht Consumentenrecht Bouwrecht en aanneming Zekerheden

Hannah Laureyns

2022-05-10T11:32:23+00:00

Hannah Laureyns h.laureyns@storme-law.be Geboren te Gent op 25 april 1995 Master in de Rechten, Universiteit Gent, juli 2018 BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de Balie te Gent sinds 1 oktober 2018 Praktijkassistent UGent van de vakgroep Criminologie van de Strafrechtsbedeling sinds oktober 2018 VAKGEBIEDEN Strafrecht Verkeerszaken en burgerlijke belangen Personen- en Familierecht Woninghuur

Anne-Sophie Claus

2022-05-11T06:25:18+00:00

Anne-Sophie Claus a.claus@storme-law.be Geboren te Gent op 3 juli 1994 Master in de Rechten aan de UGent sinds juli 2018 BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de Balie te Gent sinds 1 oktober 2018 VAKGEBIEDEN Algemeen administratief recht en grondwettelijk recht Stedenbouw en ruimtelijke ordening Milieurecht Raad van State Raad voor Vergunningsbetwistingen Bouwrecht en aanneming

Pauline Devos

2022-09-19T14:27:06+00:00

Pauline Devos p.devos@storme-law.be Geboren te Gent op 14 juli 1994 Master in de Rechten aan de UGent (2018) Master na master in het Vennootschapsrecht aan de KU Leuven (2022) BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de Balie te Gent sinds 1 oktober 2018 VAKGEBIEDEN Vennootschapsrecht Ondernemingsrecht Handelscontracten Handelspraktijken Intellectueel eigendomsrecht

Valerie De Borggraeve

2022-09-19T14:27:43+00:00

Valerie De Borggraeve v.deborggraeve@storme-law.be Geboren op 11 januari 1994 Master in de Rechten aan de UGent (2019) Master na master in het Vennootschapsrecht aan de KU Leuven (2022) BEROEPSACTIVITEIT Advocaat aan de Balie te Gent sinds 5 april 2019 VAKGEBIEDEN Vennootschapsrecht Beslagrecht Verbintenissenrecht Verkeerszaken Bouwrecht en aanneming Handelsrecht

Ramses Delafontaine

2023-01-03T07:25:14+00:00

Ramses Delafontaine r.delafontaine@storme-law.be Geboren te Torhout op 9 September 1991 Master in de Geschiedenis aan de UGent (2013) Doctor in de Geschiedenis aan de UGent (2018) Master in de Rechten aan de UGent (2018) BEROEPSACTIVITEIT Postdoctoraal onderzoeker UGent (Vakgroep Geschiedenis - 2018-2019) Gastprofessor Rechtsgeschiedenis UGent (Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht – 2020 -

Go to Top